خدمات آموزشی و آزمایشگاهی


         خدمات آزمایشگاهی:


  • انجام آزمون های غیرمخرب (RT,UT,MT,PT) براساس استانداردهای ملی و بین المللی
  •         آزمون جوشکار براساس استانداردهای EN  و ASME
  •        انجام آزمون تعیین راندمان دیگهای بخار و آبگرم
  •        آموزش جوشکار براساس نوع و روش جوشکاری
  •         آموزش و ارائه مشاوره در خصوص روشهای جوشکاری WPS  و PQR
  •        آزمون دوره ای انبساط حجمی مخازن بدون درز براساس استاندارد ملی 6792


     خدمات آموزشی در زمینه بازرسی فنی  : 

·   بازرسی جوش سطح Visual Welding Inspector  I

·   بازرسی جوش سطحVisual Welding Inspector  II  

·   ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع جوش ISO 3834:2005

·   آموزش اپراتور دیگهای بخار و آب گرم.

·  آموزش پرسنل فنی و کنترل کیفی کارخانجات.

· آموزش مقاومت مصالح و چگونگی طراحی مخازن تحت فشار و دیگهای بخار.    خدمات آموزشی در زمینه پروژه های بهبود :

·  برنامه ریزی و کنترل تولید .

·   برنامه ریزی و نگهداری و تعمیرات بهره وری TPM

·  سیستم اطلاعات مدیریت MIS

·  سیستم مدیریت انبار و سفارشات وتدارکات.

·  مدیریت زنجیره تامین SCM

·  مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR

·   طرح ریزی منابع سازمان ERP

·   مدیریت ارتباط با مشتری CRM

·  سنجش رضایت مشتری CSM

·  مدیریت منابع انسانی.

·  مدیریت کیفیت فراگیر  TQM

·  برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک.

·  الگو برداری  Bench Marking

·  عارضه یابی سازمان در بخش های مختلف.

·  کاهش استراتژیک هزینه  CRC

·  مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK

·  مهندسی ارزش VE .   خدمات آموزشی در زمینه سیستمهای مديريتی  :

·  سيستم مديريت کيفيت    ISO9001:2008.

·  سيستم مديريت کيفيت زیست محیطی ISO 14001:2004.

·  سيستم مديريت ایمنی و بهداشت  OHSAS 18001:2007

·  مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001:2003 .

·  سیستم مدیریت کیفیت دامنه آزمایشگاهها  ISO 17025:2004.

·  سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی HACCP.

·  سیستم مدیریت صنایع غذایی  ISO 22000:2005 .

·  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2005 .

·   سيستم هاي مديريت يكپارچه IMS.

·  سیستم آموزشی  ISO 10015.

·  تحقق منابع مالی و اقتصادی بر مبنای ISO 10014:2006.