نمایندگی های بین المللی-        تنها نماینده رسمی شرکت ASTEB0 در ایران (تولید کننده دیگهای بخار با ظرفیت بالا در کشور اتریش)

-        تنها نماینده رسمی MPA (سازمان کنترل مواد و محصول آلمان) در ایران