آزمایشگاه ناظرکارانآزمایشگاه های شرکت مهندسی و بازرسی فنی ناظرکاران، واقع در استان فارس و شهر شیراز، با دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین دراختیار داشتن پیشرفته ترین تجهیزات و پرسنل مجرب، در زمینه های بازرسی و آزمون های انبساط حجمی مخازن تحت فشار از قبیل جوش شده و بدون درز (مخازن خودروهای CNG، مخازن جایگاه های سوختگیری CNG، کپسول های آتش نشانی، گازهای صنعتی و...) و همچنین ارایه گواهینامه رسمی بازرسی، آماده همکاری با صنایع مختلف میباشند.