مدیر عامل

دکتر جلیل سربی مدیر عامل شرکت مهندسی و بازرسی فنی ناظرکاران و نماینده رسمی سازمان توف اتریش در ایران دارای مدارک کارشناسی ,کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی وین.

 • سوابق کاری خارج از کشور:
 1. استادیار دانشگاه فنی وین.
 2. مهندس مشاور تاسیسات حرارتی و برودتی در وین.
 3. کارشناس بازرسی فنی در سازمان توف اتریش و آلمان.
 4. سر ممیز سیستم های مدیریت در سازمان توف اتریش. (( TUV CERT
 5. سر ممیز سازمانKBA  آلمان.
 6. سر ممیز سازمان VDE آلمان.
 7. بازرس فنی مخازن تحت فشار و گاز طبیعی فشرده CNG  در سازمان توف اتریش.
 • سوابق کاری داخل کشور:
 1. متخصص و مسؤول کنترل کیغیت نیروگاه اتمی بوشهر.
 2. سرپرست قراردادهای  نیروگاه اتمی بوشهر.
 3. مدیر کارگاه نیروگاه اتمی بوشهر.
 4. مدیر دفتر مهندسی نیروگاه اتمی بوشهر و اهواز.
 5. مشاور عالی انرژی اتمی بوشهر.
 6. مشاور مرکز تحقیقات کاربردی ایران.
 7. مدیر بازرسی فنی شرکت کاوشیار ایران وابسته به انرژی اتمی.
 8. مشاور مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تدوین استانداردهای ملی ایران.
 • تالیفات:
 1. تدوین استاندارد ملی ایران به شماره 4231 دیگ های بخار.
 2. تدوین استاندارد ملی ایران به شماره 7911 دیگ های آب گرم.
 3. تدوین استاندارد ملی ایران به شماره 7829 جایگاه های سوخت گیری CNG
 4. تدوین استاندارد ملی ایران به شماره 7566 مخازن CNG
 5. تدوین استاندارد ملی ایران به شماره 6591 مخازن کلر.
 6. تدوین استاندارد ملی ایران به شماره 7909 پارت 1-2-3 سیلندرهای فولادی گاز بدون درز و قابل شارژ.